Arbeidsmediation

Arbeidsconflict

In ons leven neemt werk een belangrijke plaats in. Voor ons levensonderhoud zijn we afhankelijk van werk, we vinden voldoening in werk, er ontstaan sociale contacten tijdens het werk en we ontlenen status aan ons werk. Kortom werk is erg belangrijk voor mensen. Bovendien is de arbeidsrelatie één van de meest intensieve vormen van relatie die we kennen. Het is logisch dat een conflict op het werk zoveel impact heeft. Een arbeidsconflict leidt tot boosheid, machteloosheid, onzekerheid, wantrouwen en verdriet. Conflicten op het werk worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, botsende karakters, gebrek aan erkenning en waardering en als gevolg van reorganisaties. Vaak is een arbeidsconflict de aanleiding voor een ziekmelding. Het is van belang om een arbeidsconflict in het beginstadium op te lossen. Op dat moment is nog sprake van voldoende arbeidsmotivatie, nog geen sprake van escalatie en zijn de nadelige gevolgen voor het bedrijf of de organisatie nog te overzien.

Kosten van het arbeidsconflict

Door het vertalen van arbeidsconflicten in juridische standpunten zullen partijen vaak kiezen voor een gang naar de rechter. Dit brengt doorgaans veel kosten met zich mee. De werkelijke kosten van een arbeidsconflict zijn niet goed meetbaar. Naast tijd en geld kosten arbeidsconflicten een hoop negatieve energie. Niet zelden hebben arbeidsconflicten een negatieve invloed op de rest van het bedrijf of de organisatie. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de sfeer. Op den duur zal dit leiden tot een daling van de arbeidsmotivatie, tot vermindering van de productie en tot omzetdaling. Bovendien kunnen arbeidsconflicten op straat komen te liggen wat imagoschade teweeg kan brengen.

Voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing zonder tussenkomst van een rechter. Onder begeleiding van een mediator bepalen partijen zelf de oplossing voor het conflict. Dit leidt doorgaans tot creatievere oplossingen dan wanneer de rechter een beslissing oplegt. Partijen komen gezamenlijk tot een oplossing. Doordat de oplossing door beide partijen wordt aanvaard is de uitkomst voor de toekomst bestendiger. Arbeidsmediation bestaat uit één of enkele gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure. Dit betekent tevens een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van een gerechtelijke procedure. Het informele karakter van mediation draagt er vaak toe bij dat de arbeidsrelatie kan worden hersteld of dat men op een goede manier uit elkaar gaat.

Wilt u meer informatie over arbeidsmediation? Neem contact op via tel. 06 112 989 05 of via info@staalmediation.nl