Biografie

Biografie

Mr. A.E. (Astrid) Staalfoto

  • Opleiding Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie te Groningen
  • Opleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • MfN-erkende post-HBO basis opleiding Mediation
  • MfN register-mediator
  • Specialisatieopleiding Familie Mediation (echtscheidingsmediation)
  • Rechtbankmediator Rechtbank Noord Nederland
  • Bijzondere Curator in Jeugdzaken, PAO Leiden Universiteit van Leiden
  • Specialisatieopleiding Arbeidsmediation

Astrid Staal (1963) is na afronding van een HBO opleiding Maatschappelijk Werk vele jaren werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer. Daarnaast is ze als jurist afgestudeerd in de richting Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar Masterscriptie luidt: “De (on)wenselijkheid van verplichte mediation”  waarin een onderzoek is gedaan naar het verplichtstellen van mediation voorafgaand aan de gerechtelijke procedure in Nederland.

Als MfN registermediator voldoet Astrid aan de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland. Een MfN registermediator heeft een opleiding gevolgd die door het MfN erkend is. Zij is onafhankelijk en onpartijdig en heeft zich verplicht tot het op peil houden van kennis en vaardigheden.  Een MfN registermediator werkt volgens de Gedragsregels voor MfN mediators en  valt onder de MfN Klachtenregeling.  De titel MfN registermediator is een beschermde titel. Astrid heeft tevens de specialisatieopleiding Familie Mediation, Arbeidsmediation en de opleiding tot Bijzondere Curator in Jeugdzaken gevolgd.

Mediation is in veel gevallen een uitstekende methode om (juridische) problemen tot een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing te brengen. Volgens Astrid ligt het succes van mediation in de kracht van mensen om zelf hun conflicten op te lossen in plaats van de beslissing aan een derde (meestal een rechter) over te laten. Astrid is mediator geworden in de overtuiging dat daarin haar persoonlijke talenten het best ingezet kunnen worden. Haar opleiding en ervaring stellen haar in staat om zowel de persoonlijke als de zakelijke belangen van partijen goed voor ogen te houden. Samen met partijen gaat zij op zoek naar concrete en praktische oplossingen. Astrid heeft een professionele, gestructureerde werkwijze en geeft regelmatig aan hoe ver de mediation is gevorderd en wat er nog besproken moet worden. Het eindresultaat zal een duidelijke en overzichtelijke overeenkomst zijn waarin alle afspraken zijn opgenomen.