Echtscheiding

Echtscheiding

Een echtscheiding brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Wanneer u en uw partner hebben besloten om te gaan scheiden kunt u via mediation samen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. In gezamenlijke gesprekken worden op basis van ieders wensen en belangen afspraken gemaakt en vastgelegd. Dit zal uiteindelijk leiden tot een echtscheidingsconvenant: de overeenkomst die door beide echtgenoten wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt met een verzoekschrift echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Als er minderjarige kinderen zijn zal er tevens een ouderschapsplan worden opgesteld met daarin onder meer afspraken over een omgangsregeling. De zogenaamde echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in  de registers van de burgerlijke stand en daarmee is de echtscheiding officieel. Astrid begeleidt in principe het gehele echtscheidingsproces, vanaf het eerste gesprek tot en met de ondertekening van het convenant

Ten opzichte van een twee-advocatenprocedure kent de echtscheiding via mediation veel voordelen: de echtgenoten worden gelijk en gelijktijdig geïnformeerd; de partners hebben het verloop van de echtscheiding grotendeels zelf in de hand; in de overeenkomst kunnen bijzondere bepalingen worden opgenomen; zowel de emotionele als de zakelijke kant komt aan bod; de echtgenoten zijn geen strijdende partijen maar werken samen; langdurige energieverslindende gerechtelijke procedures worden vermeden; in plaats van dubbele kosten voor twee advocaten kunnen de kosten voor één mediator worden gedeeld. De ervaring leert dat ook op de langere termijn een echtscheiding via mediation tot meer tevredenheid leidt dan een twee-advocatenprocedure.

Tijdens een echtscheiding is het belangrijk om zorgvuldige afwegingen te maken. Als er kinderen bij betrokken zijn zal het ouderschap op een zo goed mogelijke wijze moeten worden voortgezet waarbij de belangen van de kinderen een belangrijke rol spelen. Kinderen ervaren een scheiding als een enorme ontwrichting van hun bestaan. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht en ruimte voor de gevoelens van de kinderen is tijdens een echtscheiding. Indien gewenst kan Astrid u voor ondersteuning en advies in contact brengen met specialisten op dit gebied.

Interessante links over echtscheiding en kinderen:

Kinderen lijden meer onder een vechtscheiding volgens ouders
Villa Pinedo
Informatieve website van de Rijksoverheid over scheiden
Uit elkaar……. en de kinderen dan?
Gezag, omgang en informatie
Inning alimentatie
Rapport alimenatienormen 2016
Rapport Kinderombudsman