Mediation

 

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale, onpartijdige derde, de mediator,  partijen helpt om een conflict dat tussen hen is ontstaan op een voor beide partijen acceptabele manier op te lossen. De mediator brengt partijen weer met elkaar in gesprek en helpt emoties en feiten van elkaar te onderscheiden. De mediator lost het conflict niet op, dat doen partijen zelf.

Deelname aan mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Op het moment dat één van de partijen geen heil meer ziet in de mediation is hij/zij vrij om met de mediation te stoppen. Bij mediation hebben partijen en de mediator een geheimhoudingsverplichting. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk. Willen partijen buiten de mediation met anderen praten over hetgeen dat besproken is dan kan dit alleen met toestemming van de andere partij. Partijen moeten open en in vrijheid met elkaar kunnen communiceren zonder bang te zijn dat bepaalde uitspraken later tegen hen gebruikt kunnen worden. Afspraken zijn pas geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.

Mediation heeft tal van voordelen ten opzichte van rechtspraak. Een voordeel van mediation ten opzichte van bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak is dat partijen zelf tot een oplossing komen. Een uitspraak van een rechter leidt meestal tot één winnaar en één verliezer. Bij mediation wordt gestreefd naar tevredenheid voor alle partijen. Een ander voordeel is dat mediation aanzienlijk goedkoper is. De kosten zijn bovendien in overleg te verdelen tussen partijen. Daarnaast bespaart mediation tijd. Gemiddeld zijn er drie tot vijf bijeenkomsten van anderhalf uur nodig om tot een oplossing te komen. Partijen bepalen zelf met welke frequentie ze bij elkaar komen. En last but not least is mediation gericht op de toekomst zodat partijen in de tijd die komen gaat ook nog met elkaar door één deur kunnen.

 

STAAL MEDIATION staat ingeschreven in het register van de Mediators federatie Nederland.

De Mediators federatie Nederland (MfN) is een onafhankelijke organisatie. Eén van de hoofdtaken van de MfN is het bevorderen van de kwaliteit van mediation. In dat kader beheert de MfN onder meer een register van geaccrediteerde mediators: het MfN register van mediators.

Een MfN-registermediator dient wat betreft kennis en vaardigheden te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de MfN. MfN registermediators volgen eerst een volwaardige mediationopleiding aan een opleidingsinstituut dat door de MfN erkend is. Na afronding van deze opleiding legt de mediator een theorie-examen en een vaardighedentoets af. Als de mediator hiervoor slaagt en als de mediator een Verklaring Omtrent het Gedrag aanlevert, kan hij/zij toetreden tot het MfN Register voor Mediators.

De MfN-registermediator dient zich te houden aan een bepaalde werkwijze. Op de werkzaamheden van een MfN mediator zijn de MfN Mediation Reglement 2008, de Gedragsregels 2011, de MfN Klachtenregeling en het Tuchtreglement van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators van toepassing.

Daarnaast dient de MfN registermediator aan strenge voorwaarden te voldoen om in het register te blijven staan, waaronder de verplichting om permanente educatiepunten (PE) te behalen.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u vinden door op deze link te klikken.