Tarieven

Tarieven

Het kennismakingsgesprek met beide partijen van ongeveer een half uur is gratis. Op die manier kunt u kennismaken met Astrid Staal en kan zij u alle benodigde informatie verstrekken over mediation en haar persoonlijke werkwijze.

Het uurtarief is € 168,- per uur, exclusief BTW. Doorgaans betalen partijen ieder de helft van de kosten waardoor de kosten per persoon uitkomen op € 84,- per persoon, excl. BTW. Het staat partijen vrij om hierover andere afspraken te maken. De kosten voor mediation worden maandelijks gedeclareerd met een uren- en kostenverantwoording. Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat. Steeds meer rechtsbijstandverzekeringen dekken (gedeeltelijk) de kosten voor mediation. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

De tijdsduur waarbinnen met behulp van mediation een conflict kan worden opgelost is sterk afhankelijk van de complexiteit van de zaak en van de manier waarop partijen zich opstellen. Een mediationgesprek duurt meestal anderhalf tot twee uur.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de verwachte werkzaamheden kan een prijsafspraak worden gemaakt. Het voordeel hiervan is dat u weet waar u aan toe bent en niet voor verassingen komt te staan.

Scheiden voor 98,50 euro per persoon

STAAL MEDIATION staat geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan een toevoeging voor u aanvragen.

Indien zowel uw inkomen als uw vermogen onder een bepaalde grens ligt, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. De overheid betaalt dan mee aan de kosten voor mediation. Voor de gehele mediation betaalt u dan slechts een kleine bijdrage. Voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders met minderjarige kind(eren) bedraagt de eigen bijdrage € 56,- als het fiscaal jaarinkomen in 2019 minder was dan € 28.200,-. Het peiljaar voor uw inkomen en vermogen ligt namelijk twee jaar vóór het aanvraagjaar, dus in 2021 is het peiljaar 2019. Als het fiscaal jaarinkomen in 2019 meer was dan € 28.201,- maar minder dan € 40.400 dan bedraagt de eigen bijdrage € 112,-. Voor alleenstaanden zonder kinderen geldt een eigen bijdrage van € 56,- bij een fiscaal jaarinkomen van minder dan € 20.300,-. Bij een jaarinkomen tussen € 20.301,- en € 28.600,- is de eigen bijdrage € 112,-. Daarnaast dient uw vermogen twee jaar geleden niet hoger te zijn dan het zogenaamde heffingvrije vermogen. Zie voor de volledige regeling de website van de Raad voor Rechtsbijstand  www.rvr.org .

Bij echtscheidingszaken wordt het inkomen van uw partner buiten beschouwing gelaten. Zijn er geen minderjarige kinderen, dan geldt u als alleenstaand. Zijn er wel minderjarige kinderen, dan wordt u bij een echtscheiding als alleenstaande ouder beschouwd als u bij de GBA op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw kind(eren). Dit geldt voor beide partners. Als u en uw partner samen met uw kinderen bij de GBA op hetzelfde adres staat ingeschreven dan wordt u beiden beschouwd als alleenstaande ouders.

Verdiende u in 2019 meer maar is uw inkomen bijvoorbeeld als gevolg van ontslag veel minder geworden dan kan een zogenaamde peiljaarverlegging worden aangevraagd waardoor alsnog een toevoeging kan worden verleend.

De regeling houdt in dat gehuwden die minder verdienen dan € 28.200,- en geen spaargeld of overwaarde in een huis hebben voor een bedrag van slechts € 98,50 per persoon kunnen scheiden (€ 56,- eigen bijdrage + € 42,50 griffierecht).

Zoals u hiervoor heeft gemerkt zijn de regels voor toevoeging tamelijk ingewikkeld. Over de vraag of u waarschijnlijk voor een toevoeging in aanmerking komt kan Astrid Staal u informeren. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken (telefoonnummer 06 112 989 05). Voor de toevoegingsaanvraag dient u een legitimatiebewijs mee te nemen.

Instaptarief

Bij een verwijzing door de rechtbank kunt u gebruik maken van het zogenaamde instaptarief. U betaalt dan voor het eerste gesprek van maximaal 2 uur € 75,- exclusief BTW per partij. Daarna geldt het reguliere uurtarief. Zie de website www.rechtspraak.nl